Tájékoztatás a szabadvezeték alatt telepíthető és megtartható fafajtákról, és ezen fák kivágásának, illetve gallyazásának rendjéről

Tájékoztatás a szabadvezeték alatt telepíthető és megtartható fafajtákról, és ezen fák kivágásának, illetve gallyazásának rendjéről   Az E. ON Zrt. és a Zúzda Kft. megkeresésére figyelemmel ezúton tájékoztatom a Lakosságot, hogy a kis-, közép-, szigetelt villamos hálózati vezetékek 5 méteres védőtávolságán belül csak az engedélyezett körbe tartozó fafajták ültethetőek és tarthatóak meg. Az önkormányzatok kezelésében, […]

Read More »

Közlemény a polgármester jelöléshez szükséges ajánlások számának megállapításáról

Közlemény  A polgármester jelöléshez szükséges ajánlások számának megállapításáról   A Göllei Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1)-(2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. §-a alapján a Büssüi Helyi Választási Bizottság által […]

Read More »

Pályázat óvoda igazgató munkakör betöltésére

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 73. §-a alapján pályázatot hirdet a Büssüi Tarkabarka Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására igazgató munkakör betöltésére A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra).   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő   A […]

Read More »

Pályázat közművelődési asszisztens munkakör betöltésére

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2024. (I. 19.) képviselő-testületi határozata és Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2024. (I. 23.) képviselő-testületi határozata alapján együttesen pályázatot hirdet közművelődési asszisztens munkakör betöltésére A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidő kikötésével Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: Gölle Községi Önkormányzat, 7272 Gölle, Petőfi utca 2/B. Büssü Községi Önkormányzat, 7273 […]

Read More »

Tájékoztatás a téli igazgatási szünetről

Ezúton tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó községi önkormányzatok képviselő-testületei 2023. december hónap 21. napjától 2024. január hónap 5. napjáig igazgatási szünetet rendeltek el. Az igazgatási szünet ideje alatt a személyes ügyintézés szünetel, a Hivatal ügyfeleket nem fogad! A halasztást nem tűrő ügyekben – haláleset anyakönyvezése – ügyelet biztosításával, telefonos egyeztetést […]

Read More »

Álláspályázat óvodavezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT BÜSSÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Óvodavezető (intézményvezető) Munkakör/feladatkör betöltésére.     Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése ,az intézmény törvényes működésének biztosítása a […]

Read More »

Ügyfélfogadási szünet 2023. június 28-án

Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal és a Szentgáloskéri Kirendeltsége 2023. június 28-án, szerdán technikai okok miatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.   Dr. Hegedüs István Dániel s.k., jegyzői feladatok ellátásával megbízott hatósági ügyintéző

Read More »

Tájékoztatás a 2023. évi nyári igazgatási szünetről

Ezúton értesítem a lakosságot, hogy a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó községi önkormányzatok képviselő-testületei a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörükben eljárva 2023. augusztus 16. napjától 2023. augusztus 25. napjáig a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban és a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szentgáloskéri Kirendeltségén igazgatási szünetet rendeltek […]

Read More »

Pályázat jegyző munkakör/feladatkör betöltésére

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  15869 Intézményi iktatószám:  G/371/2023 ÁLLÁSPÁLYÁZAT GÖLLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Jegyző Munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása. Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat […]

Read More »