Közbeszerzés

Közbeszerzés a “VP 6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú, 1778639935 azonosító számú, – Büssü Közösségi Ház Létrehozása – építési beruházás vállalkozási szerződés keretében.

Büssü VP. Ajánlattételi felhívás

Büssü VP. dokumentok

Büssü VP Nyilatkozat/Igazolás minták

Büssü VP – VI. fej. árazatlan költségek

Büssü VP – IV. fej. műszaki leírás

Büssü VP – V. fej. tervek