Álláspályázat óvodavezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÜSSÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Óvodavezető (intézményvezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése ,az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátása, az intézmény gazdaságos és hatékony működésének és gazdálkodásának, valamint belső kontrollrendszerének biztosítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Büssü

Álláshirdető szervezet bemutatása: Büssü Községi Önkormányzat által fenntartott, egy csoportos Büssüi Tarkabarka Óvoda elnevezésű köznevelési Intézmény . Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkör gyakorlója Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Büssü polgármestere gyakorolja.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Büssü Községi Önkormányzat polgármestere Szegvári József nyújt a +36 30 2670503 telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: postai úton Büssü Községi Önkormányzat polgármestere Szegvári József

7273 Büssü Jókai u. 1. címre, postai úton vagy személyesen a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 7272 Gölle, Petőfi S. u. 2/B címre lehet benyújtani.

 

Feltételek, Előnyök

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Döntési képesség (alap)
 • Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Aktivitás, reagálás (egyéb)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • A 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.18. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bussu.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.16.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.