EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2019

A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását. A választásra jogosultakról, a benyújtható névjegyzékbe vételi kérelmekről a www.valasztas.hu oldalon tájékozódhat.

 

Mikor lesznek a választások?

Az európai parlament magyar tagjaira 2019. május 26-án reggel 6:00 és este 7:00 óra között lehet szavazni.

Hol szavazhatok?

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakóhelyük szerinti szavazókörben szavazhatnak. A szavazókör címét megtalálja az értesítőn, melyet április elejéig kell megkapnia.

Amennyiben a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem a kijelölt szavazókörben, hanem egy másik magyarországi szavazókörben szeretne szavazni, akkor átjelentkezési kérelemmel élhet. Az átjelentkezési kérelmet március 21-től május 22-én (szerdán) 16 óráig lehet benyújtani személyesen, postán vagy interneten a www.valasztas.hu oldalon.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a választás napján Magyarország külképviseletein (nagykövetségein, konzulátusain) is szavazhat. Ilyen kérelmet március 21-től május 17-én (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani személyesen, postán vagy interneten a www.valasztas.hu oldalon.

Kire szavazhatok?

A bejelentett pártok listája itt megtekinthető: http://www.valasztas.hu/bejelentett-partok_ep2019

További hasznos információk: https://www.europai-valasztasok.eu/

A GÖLLEI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Göllei Helyi Választási Iroda

HVI Vezető: Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

Cím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b.
Telefon: +36 (82) 374 016
Mobil: +36 (30) 219 4064
Fax: +36 (82) 374 016
E-mail: jegyzo@golle.hu

 KÉRELMEK BENYÚJTANDÓK (EREDETI, ALÁÍRT PÉLDÁNYBAN):

Jagados Roland  HVI munkatársnál
Telefon: +36 (82) 374 016
Mobil: +36 (30) 219 4064
Fax: +36 (82) 374 016
E-mail: hvi@golle.hu

Mozgóurna igénylése online (ügyfélkapus azonosítás nélkül) és levélben

(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)

Mozgóurnát online (ügyfélkapus azonosítás nélkül), valamint levélben a szavazás napját megelőző 66. naptól (március 21.) a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig lehet igényelni.

 

Átjelentkezés másik szavazókörbe

(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)

 

Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása

(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)

 

Uniós választópolgár magyarországi névjegyzékbe vételi kérelmének benyújtása

A kérelmet benyújthatja

 

A szavazás feltétele, hogy Ön

 • az Európai Unió tagállamának állampolgára,
 • betöltötte a 18. életévét (vagy még azt megelőzően házasságot kötött),
 • rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és
 • sem Magyarországon, sem az állampolgársága szerinti tagállamban nincs kizárva a szavazás jogából.

Ha úgy dönt, hogy a magyarországi pártok által állított listára kíván szavazni, akkor a lakcíme szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodától kérheti névjegyzékbe vételét az Európai Parlament tagjainak választására.

A kérelem benyújtható online, valamint levélben vagy személyesen is a 81-es számú formanyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány szabadon másolható.

A kérelmet már 17. életévének betöltésétől benyújthatja, de csak abban az esetben szavazhat, ha a szavazás napjáig betölti a 18. életévét (vagy házasságot köt).

A 2019. május 26-i választáson csak abban az esetben szerepelhet a magyarországi névjegyzékben, ha kérelme legkésőbb május 10-én beérkezik a helyi választási irodába.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az Unió tagállamainak állampolgárai csak egy országban adhatják le szavazatukat, ezért a magyar névjegyzékbe vételéről tájékoztatjuk az állampolgársága szerinti tagállamot, ahol Önt törlik a névjegyzékből.

Kérelme alapján Ön a magyar névjegyzéken fog szerepelni – és ezért az állampolgársága szerinti tagállamban nem
szavazhat – az Európai Parlament tagjainak jövőbeni választásain is, kivéve, ha

 • kéri törlését a magyarországi névjegyzékből,
 • megszünteti a magyarországi lakcímét,
 • elveszíti választójogát.

Bármikor – de a 2019. évi európai parlamenti választásra vonatkozóan legkésőbb május 16-án – kérheti törlését az Európai Parlament tagjai választásának magyarországi névjegyzékéből.

 

Registration of citizens of other EU Member States regarding the election of Members of the European Parliament

If you are a citizen of a Member State of the European Union living in Hungary can decide whether you exercise your voting right at the European parliamentary election in the Member State of which you are a national or in Hungary.

 

You can vote if:

 • you are a citizen of a Member State of the European Union,
 • you are aged 18 or above (or has been married previously),
 • you have a Hungarian residence and,
 • you have not been disenfranchised either in the Member State of which you are a national or in Hungary.

If you decide that you would like to vote for the list put forward by the Hungarian parties, you can ask for your enrolment for the European parliamentary election at the local election office in the municipality office of your residence.

You can send your application online on www.valasztas.hu website.

Filling in the form No. 81, your application can be submitted also by mail or in person. The form can be copied and downloaded freely from www.valasztas.hu website, too. Addresses of local election offices can be found on www.valasztas.hu website.

Applications can be handed in even from the date of reaching the age of 17, but you are allowed to vote only if you have already reached the age of 18 until the date of election day (or you are married).

Should your application arrive to the local election office latest until 10th May, your name will be on the registration list of the election on 26th May. Otherwise you will not be able to vote.

Citizens of the Member States of the European Union can cast their votes only in one state, therefore about your enrolment in Hungary, we inform the Member State of which you are a national, where your name will be deleted from the registration list. Based on your application, during the upcoming European parliamentary elections you will be enrolled in Hungary – thus you will not be allowed to vote in the Member State of which you are a national – unless

 • you ask your name to be deleted from the registration list in Hungary,
 • you cancel your address in Hungary,
 • you lose your suffrage.

You can ask for your name to be deleted from the Hungarian registration list of the European parliamentary elections anytime. However, for the 2019 European parliamentary election you have to request to delete your name from the list on 16th May 2019 at the latest.

 

Antrag auf Eintragung in Wählerverzeichnis der Wahl zum Europäischen Parlament für Bürger aus anderen Mitgliedstaaten der EU

Wenn Sie in Ungarn wohnen und sind ein Mitbürger (eine Mitbürgerin) eines Mitgliedstaates der Europäischen Union können entscheiden, ob Sie das Stimmrecht anlässlich der Wahlen zum Europäischen Parlament im Mitgliedsland gemäß Ihrer Staatsbürgerschaft oder aber in Ungarn ausüben.

Voraussetzung Ihrer Stimmabgabe ist, dass Sie:

– Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union sind,

– das 18. Lebensjahr vollendet haben (oder zuvor eine Ehe geschlossen haben),

– über ein in Ungarn gemeldeten Wohnsitz verfügen und

– weder in Ungarn, noch im Mitgliedstaat gemäß Ihrer Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden.

Falls Sie auf eine von ungarischen Parteien gestellte Liste Ihre Stimme abgeben wollen, müssen Sie sich bei dem
(im Bürgermeisteramt tätigen) Gemeindewahlamt gemäß Ihres Wohnsitzes in das Wählerverzeichnis eintragen lassen.

Der Antrag kann online durch die Seite www.valasztas.hu gestellt werden.

Mittels Vervollständigung des beigelegten Formulars Nr. 81 kann der Antrag auch per Brief oder persönlich gestellt werden.
Von dem Formular können Kopien in unbegrenzter Zahl erstellt werden, bzw. kann es von der Seite www.valasztas.hu heruntergeladen werden. Die Adressen der Gemeindewahlämter sind ebenfalls auf www.valasztas.hu vorzufinden.

Der Antrag kann zwar auch nach Vollendung des 17. Lebensjahres gestellt werden, aber eine Stimmabgabe ist nur dann möglich, wenn Sie bis zum Wahltag das 18. Lebensjahr vollenden oder durch eine Eheschließung großjährig werden.

Anlässlich der Wahl am 26. Mai 2019 werden Sie nur dann im ungarischen Wählerverzeichnis angeführt werden, wenn Ihr Antrag spätestens bis zum 10. Mai beim Gemeindewahlamt eingelangt.

Bürger eines Mitgliedstaates der EU können bei der EP-Wahl nur in einem Land ihre Stimme abgeben: daher haben wir die zuständigen Behörden gemäß Ihrer Staatsbürgerschaft von Ihrer in Ungarn erfolgten Eintragung in Kenntnis zu setzen, damit Sie in Ihrem Heimatland vom Wählerverzeichnis gestrichen werden können.

Nach dem Antrag werden Sie bezüglich zukünftiger EP-Wahlen im ungarischen Wählerverzeichnis angeführt werden und im Land gemäß ihrer Staatsbürgerschaft nicht wählen können, es sei denn:

– Sie beantragen Ihre Streichung vom ungarischen Wählerverzeichnis,

– Sie melden Ihren ungarischen Wohnsitz ab,

– Sie werden aus dem Wahlrecht ausgeschlossen.

Ihre Streichung aus dem ungarischen Wählerverzeichnis kann jederzeit, aber bezüglich der EP-Wahl 2019 spätestens am 16. Mai beantragt werden.

 

Inscription des citoyens d’un pays membre de l’UE autre que la Hongrie pour l’élection des députés au Parlement européen

 

Les conditions de participer à cette élection

 • vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union européenne,
 • vous avez atteint 18 ans (ou vous avez contracté mariage auparavant),
 • vous disposez d’une adresse enregistrée en Hongrie et
 • vous n’êtes exclu du droit de vote ni en Hongrie ni dans votre pays de nationalité.

Si vous décidez de voter pour l’une des listes présentées par les partis politiques de Hongrie, vous pouvez solliciter le bureau électoral local à la mairie de votre adresse pour que votre nom soit inscrit sur la liste électorale pour l’élection des membres au Parlement européen.

Il vous est possible de soumettre votre demande en ligne à l’adresse www.valasztas.hu.

Vous pouvez également soumettre votre demande par lettre ou personnellement en remplissant le formulaire No. 81. Ce formulaire peut être copié librement ou téléchargé sur la page www.valasztas.hu. Vous trouverez l’adresse des bureaux électoraux locaux sur la page www.valasztas.hu.

Il vous est possible de soumettre votre demande dès l’âge de 17 ans, mais vous ne pourrez voter que si vous avez atteint 18 ans le jour du vote (ou si vous contractez mariage).

Vous ne pourrez figurer sur une liste électorale de Hongrie pour l’élection du 26 mai 2019 que si votre demande est reçue par le bureau électoral local le 10 mai au plus tard.

À l’occasion de l’élection des membres au Parlement européen, les ressortissants des États membres de l’Union européenne ne peuvent exprimer leurs suffrages que dans un seul pays, il nous incombe, donc, d’informer le pays membre de votre nationalité où votre nom sera par la suite rayé de la liste électorale.

En vertu de votre demande,vous figurerez sur la liste électorale hongroise – et vous ne pourrez, donc, voter dans votre pays de nationalité – pour les futures élections des membres au Parlement européen sauf

 • si vous demandez la radiation de votre nom de la liste électorale hongroise,
 • si vous faites cesser votre adresse en Hongrie,
 • si vous êtes privé(e) du droit de vote.

Vous pouvez demander à tout moment la radiation de votre nom de la liste électorale hongroise des élections européennes, mais pour ce qui est de l’élection européenne de 2019, vous pouvez le faire jusqu’au 16 mai 2019.

 

További információt az alábbi oldalon találhatnak: http://www.valasztas.hu/ep2019