Pályázat közművelődési asszisztens munkakör betöltésére

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2024. (I. 19.) képviselő-testületi határozata és Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2024. (I. 23.) képviselő-testületi határozata alapján együttesen pályázatot hirdet

közművelődési asszisztens munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Gölle Községi Önkormányzat, 7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.

Büssü Községi Önkormányzat, 7273 Büssü, Kossuth utca 31.

Munkakörbe tartozó feladatok: közművelődési, rendezvényszervezési feladatok.

Munkabér és egyéb juttatások: a munkabér megállapítására és a juttatásokra a Mt. rendelkezései az irányadók

A munkakörbe tartozó feladatok:

  • Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, rendezvények, programok, foglalkozások szervezése és lebonyolítása;
  • A rendezvényekkel kapcsolatos reklámozási anyagok elkészítése és elkészíttetése;
  • A községben működő civil szervezetek munkájának koordinálása, segítése;
  • Irodai és ügyeleti feladatok ellátása, információ adása külső érdeklődők részére;
  • Adatszolgáltatások, adminisztrációs feladatok elvégzése;
  • Aktív közreműködés az önkormányzati média munkájában és az önkormányzat médiakapcsolataiban.

Pályázati feltételek:

  • középfokú végzettség,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
  • legalább középfokú közművelődési szakképzettség/szakképesítés,

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • B kategóriás jogosítvány,
  • helyismeret,
  • munkakörben szerzett 1-3 év tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
  • szakmai önéletrajz;
  • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló irat;
  • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálása után azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 29.

 

A pályázat benyújtásának módja:

  • postai úton (7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.), a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését,
  • személyesen (7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.), vagy
  • elektronikus úton: polgarmester@golle.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 5.

A pályázat közzétételének helye: Gölle Községi Önkormányzat honlapján (www.golle.hu) és hivatalos hirdetőtábláin, valamint Büssü Községi Önkormányzat honlapján (www.bussu.hu)

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Novák Márk polgármester nyújt +36 82/374-016 telefonszámon.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.