Közlemény a polgármester jelöléshez szükséges ajánlások számának megállapításáról

Közlemény 

A polgármester jelöléshez szükséges ajánlások számának megállapításáról

 

A Göllei Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1)-(2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. §-a alapján a Büssüi Helyi Választási Bizottság által a 27/2024. (VI. 14.) HVB határozattal 2024. szeptember 8. (vasárnap) napjára kitűzött időközi polgármester választáson a jelöléshez szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában az alábbi

 

közleményt adom ki:

 

Büssü településen a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a polgármester időközi választásán figyelemmel a központi névjegyzékben 2024. július 3. napján szereplő választópolgárok számára az alábbiak szerint állapítom meg:

  • a polgármester jelöléséhez szükséges ajánlások száma névjegyzékben szereplő választópolgárok, amely 241 fő 3%-a, azaz 8 db ajánlás.

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg – a szavazást megelőző 67. napi választópolgárszám alapján – a szavazást megelőző 66. napon. A szükséges ajánlások számát a Ve. 307/E. § (3) bekezdés szerint egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Az Övjt. 9. § (3) bekezdés alapján polgármesterjelölt az, akit

  1. a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
  2. b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
  3. c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Jelöltet ajánlani kizárólag ajánlóíven lehet. Az ajánlóívek a Ve. 121. § (2) bekezdése alapján 2024. július 20-tól átvehetők a Göllei Helyi Választási Irodában (címe:7272 Gölle, Petőfi utca 2/B. e-mail cím: jegyzo@golle.hu és a hivatal@golle.hu telefon: +36 82 374 016). Az ajánlóívek kizárólag a Helyi Választási Iroda fenti címén adhatók le.

Az ajánlóívek leadásának határideje a Ve. 124. § (2) bekezdése alapján 2024. augusztus 5. napján 16:00 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő, az azt követően a Helyi Választási Irodába beérkező ajánlások nem vehetők figyelembe!

Kelt: Gölle, 2024. július hónap 4. napján

Dr. Hegedüs István Dániel s.k.,

jegyző
a Göllei Helyi Választási Iroda vezetője